Hỏi xoáy đáp xoay Mon.ver

Title: The Dorakaka Interview

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko, nhưng ĐK là của Pri =

Rating: K 

Genre : Hài bựa, hỏi xoáy đáp xoay

Status: On-going

Warning : ờm… có nhiều chi tiết rất 3 chấm và hỏi chấm nên các bạn hãy cố gắng đọc vì Mon. Bấn loạn của hỏi xoáy đáp xoay trên kênh truyền hình VTV3 

Note: qua chương trình The Dora Dora Interview, các bạn sẽ thông qua nv tự tưởng tượng của mình là Dorakaka tìm hiểu them về những điều thú vị trong Doraemon

#1

#2

Advertisements